Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Christian Beguer Baigorri | Παρακολούθηση προπόνησης

8.Τρόπος ελέγχου εξωτερικού φορτίου (GPS) Μικρόκυκλος

Παρακολούθηση προπόνησης »

Η εξέλιξη της ελίτ του αθλητισμού εκθέτει τους παίκτες σε ολοένα υψηλότερα προπονητικά φορτία, με γεμάτα προγράμματα αγώνων και μικρότερες περιόδους ανάπαυσης. Αυτό αναγκάζει τις ομάδες να βασιστούν στις τελευταίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα του αθλητισμού και της ιατρικής στην προσπάθειά τους να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού χωρίς να υπονομεύσουν την απόδοση.

Η παρακολούθηση του φόρτου εργασίας έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε περιοδισμό στις προπονήσεις, να βελτιστοποιήσετε τη φυσική κατάσταση και να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Το προπονητικό φορτίο συνήθως κατηγοριοποιείται ως εξωτερικό ή εσωτερικό, αντιστοίχως ορίζεται ως η ρυθμισμένη εργασία που εκτελείται από τον αθλητή (παράδειγμα: συνολική απόσταση, αριθμός επιταχύνσεων) και η σχετική φυσιολογική απόκριση (παράδειγμα: υποκειμενική αντίληψη της προσπάθειας, καρδιακός ρυθμός, συγκέντρωση γαλακτικού οξέος).

Σε αυτήν την περίπτωση αναφερόμαστε στο εξωτερικό φορτίο, μέσω GPS, μέσω του οποίου μπορούμε να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά των διαφορετικών μεταβλητών που αναλύονται για τον έλεγχο του όγκου και της έντασης της προπόνησης.

Παρακολούθηση προπόνησης »

Οι μεταβλητές που λαμβάνουμε υπόψη είναι οι εξής: Total Distance (T.D.), H.S.R., Acc-Decc, Nº Sprints, Peak velocity, H.M.L, Total Player Load,...

8.Τρόπος ελέγχου εξωτερικού φορτίου (GPS) Μικρόκυκλος

Παρακολούθηση προπόνησης »

Μόλις ληφθούν οι μεταβλητές, μπορούμε να αναλύσουμε ποιο% του όγκου έχουμε αποκτήσει σε σχέση με τον αγώνα, ποιο% της έντασης και έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε με γράφημα την τάση που είχε το φορτίο (Όγκος και Ένταση) κατά τη διάρκεια του μικρόκυκλου. Σε αυτό το γράφημα μπορούμε να δούμε τις Μεταβλητές Όγκου, Έντασης και Συνολικού Φορτίου Παίκτη και τις αναφορές ως ελαφριές, μεσαίες ή έντονες.

8.Τρόπος ελέγχου εξωτερικού φορτίου (GPS) Μικρόκυκλος

Παρακολούθηση προπόνησης »

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η ατομική ανάλυση των παικτών, ποια επίπεδα έχουν δώσει κατά τη διάρκεια του μικρόκυκλου και όλα αυτά σε σύγκριση με το προφίλ απόδοσης του ποδοσφαιριστή.

Αυτές οι τιμές χρησιμεύουν ως αναφορά για την προσαρμογή των φορτίων προπόνησης της επόμενης ημέρας ή του επόμενου μικρόκυκλου. Έτσι είναι σημαντικό να ενεργοποιήσετε τα μεμονωμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης ή προπόνησης και εάν κάποιος από τους παίκτες έχει ξεπεράσει τα καθορισμένα όρια ή είναι πολύ κάτω από το προβλεπόμενο έργο.

8.Τρόπος ελέγχου εξωτερικού φορτίου (GPS) Μικρόκυκλος

Παρακολούθηση προπόνησης »

Για να ολοκληρώσετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε το υπό όρους προφίλ κάθε εργασίας, σε ποιες παραμέτρους βρίσκεται σε όρους συνολικής απόστασης, επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων για να μπορείτε να εισαγάγετε την εν λόγω εργασία σύμφωνα με την αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας με βάση τη δομή του αγωνιστικού μικρόκυκλου

8.Τρόπος ελέγχου εξωτερικού φορτίου (GPS) Μικρόκυκλος

Παρακολούθηση προπόνησης »

Όλα αυτά τα δεδομένα εξωτερικού φορτίου, εκτός από τα δεδομένα εσωτερικού φορτίου (RPE, Wellness, ...) είναι απαραίτητα κατά τον επαναπρογραμματισμό της προπόνησης με βάση το επίπεδο κόπωσης των ποδοσφαιριστών με μοναδικό στόχο την επίτευξη φόρμας την ημέρα του αγώνα. Το περισσότερο δυνατό αποκατεστημένοι και με το βέλτιστο επίπεδο για να είναι σε θέση να αγωνιστούν με τις καλύτερες δυνατότητες.