Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Αθανάσιος Αγγελής | Παρακολούθηση προπόνησης

6.Καταγραφή της απόδοσης σε αγωνιστικά παιχνίδια 4 Vs 4 + 2 τερματοφύλακες

Παρακολούθηση προπόνησης »

Καταγραφή της απόδοσης σε αγωνιστικά παιχνίδια 4 Vs 4 + 2 τερματοφύλακες

Σχεδιάζοντας αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις απαιτήσεις αλλά και τα ερεθίσματα τα οποία θα λαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές με την πραγματοποίησή τους. Μικραίνοντας τους χώρους ελαχιστοποιούμε και τις πιθανότητες οι ποδοσφαιριστές μας να καλύψουν αποστάσεις σε μεγάλες ταχύτητες. Παράλληλα, αυξάνονται οι απαιτήσεις ως προς τον αριθμό των επιταχύνσεων (accelerations), των επιβραδύνσεων (decelerations) και των αλλαγών κατεύθυνσης (CoD). Αυτό συμβαίνει γιατί οι ποδοσφαιριστές αναγκάζονται να αλλάζουν θέση συνεχώς ούτως ώστε να βρεθούν σε κενό χώρο για να λάβουν την μπάλα. Επίσης, οι εναλλαγές στην κατοχή της μπάλας είναι πολύ πιο συχνές κάτι που αναγκάζει τους ποδοσφαιριστές να αλλάζουν την ταχύτητά τους πολύ πιο γρήγορα.

Έχουμε συλλέξει δεδομένα από αγωνιστικά παιχνίδια 4 Vs 4 με δύο τερματοφύλακες, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε γήπεδο διαστάσεων 20μ Χ 40μ (800 τ.μ. / 100 τ.μ. ανά ποδοσφαιριστή), με ένταση της άσκησης που κυμαίνεται στο 85-95% της Μέγιστης Καρδιακής Συχνότητας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την χρήση συστήματος καταγραφής απόδοσης (Catapult).

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των δεδομένων ανά λεπτό:

6.Καταγραφή της απόδοσης σε αγωνιστικά παιχνίδια 4 Vs 4 + 2 τερματοφύλακες

Παρακολούθηση προπόνησης »

Κατά την παρακολούθηση των προπονητικών φορτίων, λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι πιο καματογόνες για τον οργανισμό επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και αλλαγές κατεύθυνσης, με μέτρια και υψηλή ένταση. Ο λόγος είναι γιατί χαμηλής έντασης επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και αλλαγές κατεύθυνσης δεν συνδέονται ιδιαίτερα με δείκτες απόδοσης και μπορούν να πραγματοποιηθούν εκατοντάδες, ακόμη και σε χαμηλής ή μέτριας έντασης προπόνηση.

Εάν χρησιμοποιήσετε τα αγωνιστικά παιχνίδια 4 ν 4 με 2 τερματοφύλακες για παράδειγμα 3 λεπτά ανά σετ, τότε απλά πολλαπλασιάστε τους αριθμούς του πίνακα με τον χρόνο εφαρμογής του αγωνιστικού σας παιχνιδιού ( x 3) για να δείτε σε μέσους όρους το εξωτερικό φορτίο που αναμένεται να δεχτούν οι παίκτες σας.

Mε βάση την δική μας ανάλυση, περισσότερη από το 85% της συνολικής απόστασης που καλύφθηκε, έγινε σε χαμηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με αποτελέσματα άλλων ερευνητών, όταν συγκρίνουμε αγωνιστικά παιχνίδια μεγάλων χώρων (Large Sided Games) ή πραγματικούς αγώνες με αγωνιστικά παιχνίδια μικρών χώρων (Small Sided Games), δεν προσομοιάζουν τις απαιτήσεις σε υψηλές ταχύτητες και επαναλαμβανόμενα σπριντ με αυτές ενός κανονικού αγώνα (Casamichana, Castellano, & Castagna, 2012).

6.Καταγραφή της απόδοσης σε αγωνιστικά παιχνίδια 4 Vs 4 + 2 τερματοφύλακες

Παρακολούθηση προπόνησης »

Εν κατακλείδι, μέσα από τα αγωνιστικά παιχνίδια παράγονται περισσότερα τεχνικά στοιχεία, όπως (πάσες, σουτ, τάκλιν, κ.τ.λ.), από τα οποία επωφελούνται οι ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερη συχνότητα, συγκριτικά με αγωνιστικά παιχνίδια μέτριων ή μεγάλων χώρων (Hodgson και συν.,2014; Kelly και Drust, 2009). Παράλληλα, το εσωτερικό φορτίο (Kαρδιακή Συχνότητα.) προσομοιάζει ή και υπερβαίνει τις ανάγκες του αγώνα, ενώ όσον αφορά τα εξωτερικά φορτία αναμένουμε τιμές που κυμαίνονται κοντά σε αυτές του πίνακα που σας παραθέτουμε.