Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Το στοιχείο της άρτιας τεχνικής κατάρτισης κάτω απο συνθήκες πίεσης χώρου και χρόνου, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σημερινού ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου.


Σταθερή Μορφή

Σταθερή Μορφή

Η σταθερή μορφή εξάσκησης τεχνικής αναφέρεται σε επανάληψη εκτέλεσης κινητικών δεξιοτήτων χωρίς αλλαγές στις μεταβλητές της. Χρησιμοποιήτε κυρίως σε αρχικά στάδια εκμάθησης δεξιοτήτων.

Ασκήσεις και πρακτικές ποδοσφαίρου σχετιζόμενες με την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων:


Σταθερή Μορφή

Μεταβαλλόμενη Μορφή

Μεταβαλλόμενη Μορφή

Ασκήσεις και προπονήσεις ποδοσφαίρου σχετιζόμενες με την τελειοποίηση κινητικών δεξιοτήτων κάτω από διαφορετικές μεταβλητές (στάση σώματος, φορά μπάλας, ταχύτητα, δύναμη, ύψος κ.τ.λ):


Μεταβαλλόμενη Μορφή

Τυχαία Μορφή

Τυχαία Μορφή

Η τυχαία μορφή εξάσκησης κινητικών δεξιοτήτων αναφέρεται στην εμφάνιση της ανάγκης εκτέλεσης συγκεκριμένων κινήσεων με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (κατεύθυνση μπάλας, ύψος μπάλας, τοποθέτηση σώματος, ταχύτητα εκτέλεσης κ.τ.λ) και με συνεχώς μεταβαλλόμενο και τον χρόνο εμφάνισης της εκτέλεσης των δεξιοτήτων. Η τυχαία μορφή συναντάται σε όλες τις συνθήκες διεξαγωγής ασκήσεων με την μορφή παιχνιδιών μικρών ή μεγάλων διαστάσεων.

Ασκήσεις και προπονήσεις ποδοσφαίρου σχετιζόμενες με την...


Τυχαία Μορφή