Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Αθανάσιος Αγγελής | Παρακολούθηση προπόνησης

5.Η σημαντικότητα της ζωντανής παρακολούθησης της απόδοσης

Παρακολούθηση προπόνησης »

Είναι ευρέως γνωστή η σημαντικότητα της καταγραφής της αθλητικής απόδοσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρό.

Σύμφωνα με τους (Black και συν., 2016) η ικανότητα παρακολούθησης με ακρίβεια των προπονητικών φορτίων στον επαγγελματικό αθλητισμό αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα του αθλητή και την πρόληψη των τραυματισμών.

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η καταγραφή της απόδοσης:

Πρώτο, για να βεβαιωθούμε ότι οι ποδοσφαιριστές αποδίδουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και δεύτερο, για να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να επέλθουν από την προπόνηση όπως η υπερβολική κόπωση, η υπερπροπόνηση (overtraining) ή η υποπροπόνηση (detraining). Επιπλέον, η σωστή χρήση των συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής της απόδοσης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην πρόληψη τραυματισμών.

Επιπλέον, μέσα από την πολύχρονη και συνεχή καταγραφή της απόδοσης, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε της ανάγκες του αθλήματος και πιο συγκεκριμένα τις ανάγκες της κάθε θέσης. Έτσι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των ποδοσφαιριστών μας μέσα από εξατομικευμένες προπονήσεις.

Ποια όμως η διαφορά της ανάλυσης της απόδοσης μετά την προπόνηση, με την ζωντανή της παρακολούθηση της κατά της διάρκεια της προπόνησης;

Παρακολούθηση προπόνησης »

Η δυνατότητα που προσφέρουν τα σύγχρονα συστήματα για ζωντανή παρακολούθηση (live monitoring) των παραμέτρων της απόδοσης, δίνουν το πλεονέκτημα στους γυμναστές – προπονητές να ελέγχουν με ακρίβεια τα φορτία προπόνησης.

Πολλοί έμπειροι γυμναστές – προπονητές θεωρούν ότι μέσα από τα χρόνια τριβής τους με το άθλημα, μπορούν πλέον να υπολογίζουν τα φορτία που δέχονται η ποδοσφαιριστές. Η ανθρώπινη μνήμη είναι περιορισμένη και έτσι είναι σχεδόν αδύνατο να θυμόμαστε όλα τα γεγονότα που έγιναν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, πόσο μάλλον τις παραμέτρους απόδοσης. Οι έρευνα των Franks και Miller (1986) έδειξε ότι λιγότεροι από 45% των προπονητών ποδοσφαίρου που έλαβαν μέρος ήταν σωστοί στην αξιολόγησή τους μετά των αγώνα, για τα γεγονότα που συνέβησαν.

5.Η σημαντικότητα της ζωντανής παρακολούθησης της απόδοσης

Παρακολούθηση προπόνησης »

Ακόμα κι αν όντως ορισμένοι μέσα από την εμπειρία τους μπορούν να υπολογίσουν τα εξωτερικά φορτία, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ελέγξουν τα εσωτερικά φορτία - καρδιακή συχνότητα (ΚΣ). Η ΚΣ των ποδοσφαιριστών μας δείχνει πως αυτοί ανταποκρίνονται στα εξωτερικά φορτία και μπορεί να διαφέρει κατά πολύ από αθλητή σε αθλητή. Με οδηγό αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε ένας ποδοσφαιριστής χρειάζεται λιγότερη ή περισσότερη ένταση στην προπόνησή του από την υπόλοιπη ομάδα.

Π.χ.

Δύο ποδοσφαιριστές τρέχουν από περιοχή σε περιοχή με ταχύτητα 15km/h. Ο (Α) δουλεύει στο 90% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας (ΜΚΣ), ενώ ο (Β) στο 80% της ΜΚΣ. Αυτό μας δείχνει ότι για τον σκοπό της άσκησης, η ταχύτητα με την οποία τρέχει ο (Α) είναι ιδανική για την βελτίωσή του, ενώ ο (Β) χρειάζεται να τρέξει με μεγαλύτερη ταχύτητα για να λάβει τις προσαρμογές που αποσκοπούμε από την άσκηση

5.Η σημαντικότητα της ζωντανής παρακολούθησης της απόδοσης

Παρακολούθηση προπόνησης »

Παρακολουθώντας τα εξωτερικά φορτία που δέχονται οι ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια της προπόνησης, μπορούμε επίσης να ελέγξουμε πότε ένας ποδοσφαιριστής υπολειτουργεί στην προπόνηση και να παρέμβουμε εκεί και όπου χρειάζεται. Επιπλέον, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του αγώνα για την κάθε θέση μπορούμε να συμπληρώσουμε εξατομικευμένη προπόνηση όταν χρειάζεται.

Π.χ.

Εντοπίζουμε ότι κατά την διάρκεια μιας προπονητικής μονάδας στα μέσα της εβδομάδας, στην οποία επιδιώκουμε την φόρτιση των ποδοσφαιριστών, οι ακραίοι αμυντικοί μας (όπως φαίνεται και στα πιο κάτω γραφήματα) δεν έχουν εκτεθεί σε τρεξίματα υψηλών ταχυτήτων (high intensity runs). Εφόσον οι ανάγκες του αγώνα για την συγκεκριμένη θέση απαιτούν τρεξίματα σε υψηλές ταχύτητες, αποφασίζουμε όπως παραμείνουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές μετά το πέρας της προπονητικής μονάδας για συμπληρωματική, εξατομικευμένη προπόνηση.

5.Η σημαντικότητα της ζωντανής παρακολούθησης της απόδοσης