Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Λεωνίδας Παπαδάκης | Μικρόκυκλος

1.Σχεδιασμός μικρόκυκλων με διαφορετικό αριθμό ημερών μεταξύ των αγώνων

Μικρόκυκλος »

Σε ένα κλασικό μικρόκυκλο 7 ημερών οι πρώτες 2 ημέρες αφιερώνονται στην αποκατάσταση με σκοπό την επαναφορά των ποδοσφαιριστών σε κατάσταση πρό αγώνα. Οι επόμενες 2 ημέρες στην απόκτηση στοιχείων απόδοσης / αύξηση επιβάρυνσης και οι τελευταίες 2 στο φορμάρισμα.

Ένας απο τους υπαρκτούς σχεδιασμούς παρουσιάζεται απο την ομάδα του s11 στο σχήμα 1.

Οι προπονήσεις των 2 πρώτων ημερών της φάσης αποκατάστασης μπορούν να αντιστραφούν (1η ή 2η ημέρα μετά τον αγώνα) αλλάζοντας τα περιεχόμενα της προπόνησης χωρίς να χάνεται όμως η έννοια του στόχου τους.

1.Σχεδιασμός μικρόκυκλων με διαφορετικό αριθμό ημερών μεταξύ των αγώνων

Μικρόκυκλος »

Η προπονητική εβδομάδα ακολουθεί τις αρχές των ενεργειακών συστημάτων που καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι ποδοσφαιριστές (τι καύσιμη ύλη χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των περιεχομένων της προπόνησης) , επιβαρύνοντας αλλά και δίνοντας τους την δυνατότητα μερικής ή ολικής αποκατάστασης μεχρι την επόμενη προπονητική μονάδα.

  • ATP - CP system = ATP - φωσφοκρεατίνη

Η ενέργεια αυτού του συστήματος είναι μικρή αλλά έχει μεγάλη ισχύ και υπερισχύει σε μέγιστες προσπάθειες έως 7''

  • La system = υδατάνθρακες

Η ενέργεια και η ισχύς αυτού του συστήμστος είναι μέτρια και υπερισχύει σε μέγιστες προσπάθειες από 7'' έως 1'

  • O2 system = υδατάνθρακες, λίπη, πρωτείνες

Η ενέργεια αυτού του συστήματος είναι μεγάλη αλλά έχει μικρή ισχύ και υπερισχύει σε προσπάθειες μεγαλύτερες απο 1' ανεξαρτήτου έντασης

1.Σχεδιασμός μικρόκυκλων με διαφορετικό αριθμό ημερών μεταξύ των αγώνων

Μικρόκυκλος »

Τι συμβαίνει όμως όταν απο αγώνα σε αγώνα παρεμβαίνει διαφορετικός αριθμός ημερών;

Τι συμβαίνει αν η ομάδα έχει αγώνα Σάββατο και ο επόμενος είναι Κυριακή ή Δευτέρα;

Η τοπόθέτηση των προπονήσεων ενός μικρόκυκλου με βάση τα ενεργειακά συστήματα και τα οποία χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό (είναι αδύνατος ο αποκλεισμός όλων των ενεργειακών συστημάτων κατά τη διάρκεια της προπόνησης), έχει ως σκοπό την αύξηση ή διατήρηση της απόδοσης, δίνοντας μας ίσως την ευκαιρία να βρούμε την λύση σε αυτό το ερώτημα (σχήμα 3).

1.Σχεδιασμός μικρόκυκλων με διαφορετικό αριθμό ημερών μεταξύ των αγώνων

Μικρόκυκλος »

Δημιουργήστε προπονητικά περιεχόμενα ανάλογα με την ημέρα που βρίσκεστε με αντίκτυπο στα ανάλογα ενεργειακά υποστρώματα και ετοιμάστε τους ποδοσφαιριστές σας για την επίτευξη της επιθυμητής αθλητικής απόδοσης.