Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Λεωνίδας Παπαδάκης | Μικρόκυκλος

1.Σχεδιασμός μικρόκυκλων με διαφορετικό αριθμό ημερών μεταξύ των αγώνων

Μικρόκυκλος »

Σε ένα κλασικό μικρόκυκλο 7 ημερών οι πρώτες 2 ημέρες αφιερώνονται στην αποκατάσταση με σκοπό την επαναφορά των ποδοσφαιριστών σε κατάσταση πρό αγώνα. Οι επόμενες 2 ημέρες στην απόκτηση στοιχείων απόδοσης / αύξηση επιβάρυνσης και οι τελευταίες 2 στο φορμάρισμα.

Ένας απο τους υπαρκτούς σχεδιασμούς παρουσιάζεται απο την ομάδα του s11 στο σχήμα 1.

Οι προπονήσεις των 2 πρώτων ημερών της φάσης αποκατάστασης μπορούν να αντιστραφούν (1η ή 2η ημέρα μετά τον αγώνα) αλλάζοντας τα περιεχόμενα της προπόνησης χωρίς να χάνεται όμως η έννοια του στόχου τους.

1.Σχεδιασμός μικρόκυκλων με διαφορετικό αριθμό ημερών μεταξύ των αγώνων

Μικρόκυκλος »

Η προπονητική εβδομάδα ακολουθεί τις αρχές των ενεργειακών συστημάτων που καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι ποδοσφαιριστές (τι καύσιμη ύλη χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των περιεχομένων της προπόνησης) , επιβαρύνοντας αλλά και δίνοντας τους την δυνατότητα μερικής ή ολικής αποκατάστασης μεχρι την επόμενη προπονητική μονάδα.

  • ATP - CP system = ATP - φωσφοκρεατίνη

Η ενέργεια αυτού του συστήματος είναι μικρή αλλά έχει μεγάλη ισχύ και υπερισχύει σε μέγιστες προσπάθειες έως 7''

  • La system = υδατάνθρακες

Η ενέργεια και η ισχύς αυτού του συστήμστος είναι μέτρια και υπερισχύει σε μέγιστες προσπάθειες από 7'' έως 1'

  • O2 system = υδατάνθρακες, λίπη, πρωτείνες

Η ενέργεια αυτού του συστήματος είναι μεγάλη αλλά έχει μικρή ισχύ και υπερισχύει σε προσπάθειες μεγαλύτερες απο 1' ανεξαρτήτου έντασης

1.Σχεδιασμός μικρόκυκλων με διαφορετικό αριθμό ημερών μεταξύ των αγώνων

Μικρόκυκλος »

Τι συμβαίνει όμως όταν απο αγώνα σε αγώνα παρεμβαίνει διαφορετικός αριθμός ημερών;

Τι συμβαίνει αν η ομάδα έχει αγώνα Σάββατο και ο επόμενος είναι Κυριακή ή Δευτέρα;

Η τοπόθέτηση των προπονήσεων ενός μικρόκυκλου με βάση τα ενεργειακά συστήματα και τα οποία χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό (είναι αδύνατος ο αποκλεισμός όλων των ενεργειακών συστημάτων κατά τη διάρκεια της προπόνησης), έχει ως σκοπό την αύξηση ή διατήρηση της απόδοσης, δίνοντας μας ίσως την ευκαιρία να βρούμε την λύση σε αυτό το ερώτημα (σχήμα 3).

1.Σχεδιασμός μικρόκυκλων με διαφορετικό αριθμό ημερών μεταξύ των αγώνων

Μικρόκυκλος »

Δημιουργήστε προπονητικά περιεχόμενα ανάλογα με την ημέρα που βρίσκεστε με αντίκτυπο στα ανάλογα ενεργειακά υποστρώματα και ετοιμάστε τους ποδοσφαιριστές σας για την επίτευξη της επιθυμητής αθλητικής απόδοσης όπου θα βοηθήσει με τη σειρά της την συνολική ποδοσφαιρική απόδοση .