Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Γκουτζίδης Παναγιώτης | Μεταβαλλόμενη Μορφή

2.Άσκηση τεχνικής με κοντινές πάσες

Μεταβαλλόμενη Μορφή »

Παραλλαγή 1:

Ο παίκτης Α πασάρει στον Β και κινείται προς τον Γ. Ο Β πασάρει στον Α και πηγαίνει στη θέση Γ. Ο Α πασάρει στον Γ. Ο Γ πασάρει στον Α και κινείται προς τον Α. Ο Α πασάρει στον Γ και πηγαίνει στη θέση Β. Ο Γ πασάρει στον Α και πηγαίνει στη θέση Α. Το ίδιο γίνεται και από την άλλη πλευρά .

2.Άσκηση τεχνικής με κοντινές πάσες

Μεταβαλλόμενη Μορφή »

Παραλλαγή 2:

Ο Α πασάρει στον Β και κινείται προς τον Γ. Ο Β οδηγεί τη μπάλα προς τον Γ πασάρει σ’ αυτόν και κάνει εικονική άμυνα. Ο Γ παίζει ένα-δύο με τον Α . Ο Α πηγαίνει στη θέση του Β. Ο Γ πασάρει στον Α και πηγαίνει στη θέση . το ίδιο γίνεται και από την άλλη πλευρά.