Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Θάλεια Παναγή | Ψυχολογία

3.Η διαδικασία της στοχο-θεσίας στον Αθλητισμό. Πως να θέσω «έξυπνους» στόχους;

Ψυχολογία »

Στις μέρες μας η ανάγκη του κάθε αθλητή να ξεχωρίσει είναι εμφανής. Ο κάθε αθλητής (υψηλού ή μη επιπέδου) δημιουργεί τη δική του υποστηρικτική ομάδα, με την οποία δουλεύει για να υλοποιήσει τους στόχους του. Οι ομάδες αυτές κυρίως αποτελούνται από τον αθλητικό διατροφολόγο, τον εργο-φυσιολόγο, τον αθλητικό ψυχολόγο, τον γυμναστή αλλά και τον φυσιοθεραπευτή.

Στην αρχή της χρονιάς γίνονται διάφορες αξιολογήσεις και βάση των αποτελεσμάτων ο αθλητής θέτει διάφορους στόχους όπου θέλει να υλοποιήσει.

Η στο-χοθεσία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τεχνικές στον αγωνιστικό αθλητισμό. Όλοι οι αθλητές από μικρή ηλικία είναι καλό να θέτουν στόχους και να προσπαθούν να τους υλοποιήσουν αφού η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αθλητική ανάπτυξη και εξέλιξη του κάθε νεαρού αθλητή ή και αθλητή υψηλού επιπέδου.

3.Η διαδικασία της στοχο-θεσίας στον Αθλητισμό. Πως να θέσω «έξυπνους» στόχους;

Ψυχολογία »

Τι είναι στόχοι;

Οι στόχοι περιγράφουν αυτό που θέλει να επιτύχει ο κάθε αθλητής, προπονητής ή ολόκληρη η ομάδα, και μπορούν να τον βοηθήσουν στην εξέλιξη.

Γιατί να θέσω στόχους;

Οι στόχοι δίνουν κίνητρα και ποιότητα στην προπόνηση, αλλά και σαφείς προσδοκίες, νέες προκλήσεις και βοηθούν τον αθλητή αλλά και τον προπονητή να ξεφύγει από τη ρουτίνα και το άγχος.

Παράλληλα, οι στόχοι ενισχύουν τη δέσμευση του αθλητή, δηλαδή την αποφασιστικότητά του να προσπαθήσει στο μέγιστο για την επίτευξη του στόχου του, αλλά και την επιμονή του να επιδιώκει το στόχο συστηματικά (Χρόνη, 2014).

Πότε να θέσω στόχους;

Οι μεγάλοι στόχοι θα πρέπει να καθορίζονται στην αρχή της προπονητικής περιόδου. Συστηματικά όμως οι αθλητές θέτουν στόχους που αφορούν αυτό που θέλει να επιτύχει στην προπόνηση της κάθε ημέρας, στην εβδομάδα, στο μήνα, στο τρίμηνο, στο εξάμηνο. Θέτοντας ένα στόχο, ο αθλητής προσδίνει κατεύθυνση στη δουλειά της κάθε ημέρας.

Ποιά είναι τα συνήθη προβλήματα στην τοποθέτηση και τον προγραμματισμό των στόχων των αθλητών;

  • Η τοποθέτηση πολλών και σύνθετων στόχων που προκαλούν σύγχυση στον αθλητή,
  • Δεν αναγνωρίζονται οι ατομικές διαφορές μεταξύ των αθλητών,
  • Τοποθέτηση πολύ γενικών στόχων (ασάφεια, μη συγκεκριμένοι στόχοι),
  • Αποτυχία στην τροποποίηση των στόχων εφόσον χρειάζεται.

Γι’ αυτό, οι στόχοι θα ήταν καλό να χωρίζονται σε: Βραχυπρόθεσμους, Μεσοπρόθεσμους αλλά και Μακροπρόθεσμους στόχους.

Επίσης, θέτουμε διαδικασίες (τι διαδικασία/στρατηγική θα ακολουθήσω), απόδοσης και αποτελέσματος.

Γι΄αυτό, καλό θα ήταν να απαντούν τις πιο κάτω ερωτήσεις:

Είναι ο στόχος μου στόχος:

Συγκεκριμένος; Μετρήσιμος; Εφικτός; Ρεαλιστικός; Απόδοσης; Προκλητικός; Προσωπικός; Καταγεγραμμένος;

3.Η διαδικασία της στοχο-θεσίας στον Αθλητισμό. Πως να θέσω «έξυπνους» στόχους;

Ψυχολογία »

Τέλος να θυμάστε ότι:

Οι στόχοι είναι καλό να αφορούν την τεχνική, στρατηγική, τακτική, γνώσεις, δύναμη, φυσική κατάσταση, διατροφή, συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, ηρεμία του αθλητή. Η εκτέλεση είναι αυτή που με τη σειρά της θα επηρεάσει το αποτέλεσμα (θέση, βαθμοί, πρόκριση) (Χρόνη, 2004)

Ξεκίνα και εσύ να θέτεις σωστούς και έξυπνους στόχους από σήμερα!!!

"Dreams are free. Goals have a cost. Time, effort, sacrifice, and sweat. How will you pay for your goals?"

Usain Bolt