Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Κώστας Πάτρας | Πρόληψη/Αποκατάσταση τραυματισμών

3.Ο ρόλος των καμπτήρων του ισχίου

Πρόληψη/Αποκατάσταση τραυματισμών »

Η κάμψη του ισχίου είναι μια βασική κίνηση τόσο κατά την άθληση όσο και κατά την καθημερινή ζωή (1). Η κίνηση πραγματοποιείται με την δράση πολλών διαφορετικών μυών (Εικόνα 1).

3.Ο ρόλος των καμπτήρων του ισχίου

Πρόληψη/Αποκατάσταση τραυματισμών »

Οι μύες υπεύθυνοι για κάμψη στο ισχίο είναι:

 1. Λαγόνιος
 2. Ψοίτης
 3. Ορθός μηριαίος
 4. Ραπτικός
 5. Τείνων την πλατεία περιτονία
 6. Ελάσσων γλουτιαίος
 7. Μείζον προσαγωγός (πρόσθιες ίνες)
 8. Μακρύς προσαγωγός
 9. Βραχύς προσαγωγός
 10. Ισχνός προσαγωγός
 11. Κτενίτης

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο όρος “καμπτήρες ισχίου” είναι γενικός ή και ίσως θολός καθώς αφορά μια πληθώρα μυών με διαφορετικούς μοχλοβραχίονες και επομένως διαφορετική ικανότητα παραγωγής τάσης στα διάφορα σημεία της τροχιάς κατά την κάμψη του ισχίου (2). Η μελέτη των μοχλών για τους παραπάνω μύες αποτελεί το κεντρικό σημείο στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας τους στην κάμψη του ισχίου. Ο ψοίτης και ο λαγόνιος είναι οι μόνοι μύες από την παραπάνω ομάδα οι οποίοι εκφύονται από σημείο υψηλότερα της λεκάνης (2, 3). Πιο συγκεκριμένα ο ψοίτης εκφύεται από την κατώτερη σπονδυλική στήλη (εγκάρσιες αποφύσεις και από τα πλάγια των σπονδυλικών σωμάτων της κατώτερης θωρακικής και ολόκληρης της οσφυϊκής μοίρας), ενώ ο λαγόνιος εκφύεται οπίσθια του λαγόνιου οστού (3). Επομένως ο ψοίτης και ο λαγόνιος είναι οι μόνοι μύες οι οποίοι έχουν μοχλοβραχίονα ακόμη και μετά τις 90º κάμψης ισχίου (2, 3). Έχει προταθεί ότι στην περίπτωση αδύναμου ψοίτη ή λαγόνιου το μηριαίο μπορεί μεν να κινηθεί υψηλότερα από το επίπεδο του ισχίου, ωστόσο δεν είναι λόγω της δράσης των μυών αυτών αλλά εξαιτίας της ορμής που δημιουργείται από τους υπόλοιπους καμπτήρες; αυτό σημαίνει ότι ο ψοίτης και ο λαγόνιος είναι οι μόνοι μύες που μπορούν ενεργά να ανεβάσουν το μηριαίο πάνω από τις 90º κάμψης στο ισχίο (4, 5).

Μία απλή δοκιμασία για τον έλεγχο της λειτουργίας του ψοίτη και του λαγονίου είναι η παθητική κάμψη το μηριαίου μέχρι το στήθος και η απελευθέρωση ενώ ο εξεταζόμενος στηρίζεται μονοποδικά (2). Αδυναμία για διατήρηση του γόνατος πάνω από τις 90º για 10-15 δευτερόλεπτα υποδηλώνει αδυναμία στον λαγόνιο/ψοίτη ή και στους δύο (2, 5).

Μια πιο προχωρημένη δοκιμασία ειδικά για αθλητικούς πληθυσμούς είναι ο αθλητής να τοποθετήσει το ένα πόδι πάνω σε κουτί ώστε το γόνατο αν βρίσκεται υψηλότερα του ισχίου (για τους περισσότερους αθλητές κανονικού ύψους αυτό θα σήμαινε κουτί 60cm) (4). Ο αθλητής τοποθετεί τα χέρια του πάνω ή πίσω από το κεφάλι και επιχειρεί να σηκώσει το πόδι από το κουτί και να το διατηρήσει ψηλά για 5 δευτερόλεπτα. Αδυναμία για άρση και διατήρηση υποδηλώνει αδυναμία στον λαγόνιο/ψοίτη ή και στους δύο (4).

3.Ο ρόλος των καμπτήρων του ισχίου

Πρόληψη/Αποκατάσταση τραυματισμών »

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 1. http://www.mikereinold.com/2011/10/the-importance-of-hip-flexion-strength.html
 2. Sahrmann S. Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes. St. Louis, MO: Mosby; 2002.
 3. Clark MA, Lucett SC. NASM’s Essentials of Corrective Exercise Training. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
 4. Boyle M. Advances in functional training. On Target Publications, 2010.
 5. http://www.mikereinold.com/2011/10/functional-assessment-and-exercises-to-enhance-hip-flexion.htm